Πυροσβεστικά συγκροτήματα EN 12845

Πυροσβεστικά συγκροτήματα EN 12845
Κωδικός Προϊόντος: EN 12845
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τα συγκροτήματα μπορούν να αποτελούνται από τις παρακάτω κύριες αντλίες :

 • 1 ηλεκτροκίνητη αντλία
 • 1 πετρελαιοκίνητη αντλία
 • 2 ηλεκτροκίνητες αντλίες
 • 1 ηλεκτροκίνητη + 1 πετρελαιοκίνητη αντλία
 • 2 πετρελαιοκίνητες αντλίες
 • 1 ηλεκτροκίνητη + 2 πετρελαιοκίνητες αντλίες
 • 3 πετρελαιοκίνητες αντλίες
 • Επιπλέον (προαιρετικά) αντλία jockey.

Βασικά μέρη και χαρακτηριστικά :

 • Έκκεντρες συστολές στο στόμιο αναρρόφησης κάθε αντλίας.
 • Φυγοκεντρικές αντλίες με ελεύθερο άκρο άξονα κατά ΕΝ733 και καμπύλη απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας.
 • Σύνδεσμος αντλίας και κινητήρα με ειδικό αποστάτη.
 • Η ισχύς του κινητήρα μπορεί να καλύψει τη μέγιστη απορροφούμενη ισχύ της αντλίας.
 • Αισθητήρας ταχύτητας περιστροφής του πετρελαιοκινητήρα.
 • Ξεχωριστός πίνακας για κάθε αντλία, πλήρης με βολτόμετρα και αμπερόμετρα.
 • Δύο μπαταρίες, δύο φορτιστές, στροφόμετρο, ωρομετρητές, διακόπτης Αυτ-0-Χειρ, γενικός διακόπτης, λυχνίες.
 • Ηλεκτρικός πίνακας για την jockey (αν υπάρχει).
 • Δεξαμενή καυσίμου για επάρκεια 6 ωρών συνεχόμενης λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα.
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα στην κατάθλιψη κάθε αντλίας.
 • Παροχόμετρο (προαιρετικά) που εγκαθίσταται στο κύκλωμα κατάθλιψης.
 • Συλλέκτης κατάθλιψης. Γαλβανισμένος μετά από ζήτηση.
 • Διπλός πιεζοστάτης και μανόμετρο με κύκλωμα by-pass για κάθε κύρια αντλία
Ποσότητα: